Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Tomi Lindholm
Valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston hallintoyksikkö
tietosuojavastaava(at)vnk.fi

Rekisterinpitäjä
Valtioneuvoston kanslia, PL 23
00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo(at)vnk.fi, p. 0295 160 334

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu.
Lisätietoa tietosuojaoikeuksista: tietosuoja.fi

 

Akkreditointi

Valtioneuvoston kanslia tuottaa yhdessä CWT Finlandin kanssa EU-puheenjohtajakauden kokousosallistujien ja median akkreditointipalvelun. CWT Finland tallettaa ilmoittautumisjärjestelmä Lyytiin kokousosallistujien ja median henkilötietoja, ja säilyttää ne palveluiden tuottamiseen ja lakisääteisten vaatimusten, kuten taloudellista raportointia koskevien lakien täyttämiseen tarvittavan ajan.

Valtioneuvoston kanslian henkilökunta käsittelee Lyytistä saatavia nimi- ja päivämäärätietoja tietoja tarvittaessa oman työnsä tukena.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä - CWT Finland

Kokousosallistujien nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot siirtyvät Lyytistä neuvoston pääsihteeristön Presidency Portal for Informal Events -portaaliin. Kokousosallistujat voivat kirjautua portaaliin, kun ovat akkreditoituneet kokoukseen.

Kokousosallistujien ja median tiedot siirtyvät Lyytistä valtioneuvoston kanslian järjestelmään, jossa käsitellään ja myönnetään osallistujien kulkuluvat Suomessa järjestettäviin kokouksiin.

Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohdan perusteella. Käsittely on tarpeen valtioneuvoston kanslian lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tallennetut tiedot

Lyytiin tallennetaan akkreditoitumisen yhteydessä henkilön nimi, kansalaisuus, syntymäaika ja -paikka, puhelinnumero, edustettava maa tai organisaatio, kuva, kopio henkilöllisyystodistuksesta ja tieto mahdollisesta erikoisruokavaliosta. Median edustajilta pyydetään lisäksi median (työnantajan) tiedot.

Tietojen luovutus

Median akkreditointiprosessiin kuuluu henkilöturvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitysrekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä on Suojelupoliisi. Valtioneuvoston kanslia luovuttaa Suojelupoliisille henkilöturvallisuuden selvittämiseksi suostumuksensa antaneiden henkilötiedot.

Lisätietoja henkilöturvallisuusselvityksestä

Valtioneuvoston kanslia ei luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tallennettuja henkilötietoja niin pitkään, kuin valtioneuvoston kanslia tarvitsee niitä sopimusten täytäntöönpanoon ja palveluiden tuottamiseen, tapahtumia koskeviin kyselyihin vastaamiseen sekä oikeudellisten velvollisuuksien ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen. Näitä ovat esimerkiksi taloudellista raportointia koskevat lait.

Kokoukset

Suomessa järjestettävissä EU-puheenjohtajakauden epävirallisissa kokouksissa sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi neuvosto järjestää Suomessa 15 työryhmäkokousta, joissa noudatetaan asetusta EU:n toimielinten tietosuojasta.

EU-puheenjohtajakauden kokouksista vastaavat joko valtioneuvoston kanslia yhdessä palveluntarjoajiensa kanssa tai muut ministeriöt ja virastot. Tämä tietosuojaseloste koskee valtioneuvoston kanslian vastuulla olevia kokouksia. Ministeriöt ja virastot vastaavat omien tilaisuuksiensa tietosuojatiedoista.

Kokousten järjestäminen edellyttää henkilötietojen keräämistä tilaisuuksiin ilmoittautuessa. Henkilötietojen käsittelyperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohta eli valtioneuvoston kanslian lakisääteinen velvoite.

Tilaisuuksissa voidaan ottaa valokuvia, joita voidaan käyttää kokouksiin liittyvään viestintään. Valokuvia käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohdan mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

Kokouksissa voidaan ottaa niin sanottuja perhekuvia. Jos kokousosallistuja ei halua esiintyä perhekuvassa, siitä tulee kertoa viimeistään kuvia otettaessa.

Kokousosallistujista voidaan ottaa valokuvat henkilöllisyyden varmistamiseksi ja osallistujien turvallisuuden takaamiseksi.

Kokoukset voidaan videoida suorana.

Suomessa noudatetaan julkisuuslakia, jonka mukaan kaikilla on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä.

Kokousosallistujalla ­­­on aina oikeus tarkistaa omat tietonsa, pyytää tietojensa oikaisemista, poistamista ja niiden käsittelyn rajoittamista. Tarvittaessa on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja käyttäjän oikeuksista ja henkilötietojen tarkistamisesta valtioneuvoston kansliassa