Skip to Content

EU:n ulkoministerit Helsingissä: esillä Lähi-itä, hybridiuhkat ja arktinen alue

EU2019FIulkoministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2019 16.19
Uutinen
Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

EU:n ulkoministerien epävirallisen kokouksen aiheita olivat Lähi-itä, arktinen alue, hybridiuhkat sekä alueellinen yhteistyö Länsi-Balkanin kumppaneiden kanssa. Suomi järjesti kokouksen jälkeen erillisen lounastilaisuuden, jolle oli kutsuttu myös ihmisoikeuspuolustajia eri puolilta maailmaa.

Helsingissä 29. ja 30. elokuuta pidetyn epävirallisen ulkoministerikokouksen (Gymnich) puheenjohtajana toimi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini.

Kokous alkoi torstaina 29. elokuuta yhteisellä keskustelulla hybridiuhkista puolustusministereiden kanssa. Hybridi- ja kyberuhkien torjuminen on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä. Ulkoministerit käsittelivät torstaina laajasti myös Lähi-idän tilannetta.

Perjantaina 30. elokuuta ulkoministerit keskustelivat arktisesta alueesta, jonka strateginen merkitys kasvaa Euroopassa ja globaalisti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Lisäksi he keskustelivat alueellisesta yhteistyöstä Länsi-Balkanin kumppaneiden ulkoministereiden kanssa. Esillä olivat myös Amazonin jokialueen metsäpalot.

Ihmisoikeudet esillä epävirallisella lounaalla

Suomi haluaa nostaa puheenjohtajakaudellaan esiin tyttöjen ja naisten aseman, ihmisoikeuspuolustajien sekä kansalaisyhteiskunnan työn tukemisen osana unionin ulkopolitiikkaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto isännöi ulkoministerikokouksen jälkeen ministerilounaan, jonka vieraiksi oli kutsuttu kansainvälisiä ihmisoikeuspuolustajia. Lounaalla kuultiin heidän näkemyksiään ajankohtaisesta tilanteesta sekä suosituksiaan ministereille ja EU:lle.

”Tänä päivänä tukea tarvitaan entistä enemmän, kun ihmisoikeuspuolustajiin eri puolilla maailmaa kohdistuu yhä enemmän uhkia ja hyökkäyksiä. Erityisesti naisihmisoikeuspuolustajat ovat usein uhattuna. Lounaalla meillä oli mahdollisuus keskustella siitä, miten voimme parhaiten tukea ihmisoikeuspuolustajien tärkeää työtä usein vaarallisissa ja haastavissa tilanteissa”, ministeri Haavisto sanoi.